r/trochuyenlinhtinh

¯\_(ツ)_/¯ ಠ_ಠ ( ͡° ͜ʖ ͡°) Một ổ nói tiếng Việt trên reddit dành cho các con giời tuổi trưởng thành (21+) trên khắp thế giới trò chuyện linh tinh. Nơi các mày có thể ẩn danh an toàn để thể hiện những suy nghĩ, phong cách sống của riêng mình không sợ ban bủng và đéo cần đạo mạo giả vờ. Tiêu chí hoạt động: tự do, bình đẳng, bát nháo. 😎🤘 Chú ý: cộng đồng này có nhiều quyền tự do phát biểu nên có thể nhiều phát ngôn khó nghe. This place is not for the faint of heart, you have been warned.

Created on Apr 26, 2021.

Internet Culture and Memes
Go to r/trochuyenlinhtinh
trochuyenlinhtinh
24,122
subscribers
134
online
0.556%
of subscribers are online
Subscribers to r/trochuyenlinhtinh

Visualize r/trochuyenlinhtinh subscriber growth over time.

Loading...
Stats

A quick snapshot of the historical growth rate of r/trochuyenlinhtinh. Growth rates are calculated as of today.

3-day growth0.6%
Weekly growth1.55%
Recent posts
Loading...
Loading...